Försprång i en global värld

I vår alltmer öppna och internationella värld ger en utökad undervisning i engelska ett försprång både nu, i dag och senare i livet. Det är vår uppgift att ge våra elever detta försprång. Vi samtalar på svenska men väver med enkla grepp in engelskan och levandegör den i allt vi gör. Vår schemalagda undervisning i engelska börjar redan i årskurs 1, och vi har cirka 40 % mer undervisning i engelska än vad som anges i skollagens timplan.

Förstärkt engelska i British Junior Primary, årskurs F–6

Förutom den vanliga undervisningen enligt läroplanen väver vi redan från förskoleklass in det engelska språket på ett naturligt sätt både i undervisningen och under resten av skoldagen.

Förstärkt engelska i British Junior Secondary, årskurs 7–9

I och med att eleverna kommer upp i högre årskurser ger vi det engelska språket ett allt större utrymme i undervisningen – framför allt den muntliga delen – så att eleverna ska förberedas för eventuella studier och arbete utomlands och känna sig trygga i sin förmåga att uttrycka sig på engelska.