En språngbräda mot framtiden

British Junior Secondary är vår skola för årskurs 7–9. Det här är en spännande tid för våra elever – en del har precis börjat högstadiet och fått nya klasskamrater, lärare och ämnen att lära sig. Under högstadiet står eleverna dessutom inför gymnasievalet och livet efter grundskolan. Utöver att undervisa våra elever enligt läroplanen och förbereda dem för framtiden vill vi få dem att verkligen känna att de har kunskap och förmåga att möta alla utmaningar de kan ställas inför.

Kunskaper för livet

Målet med vår undervisning är att eleverna ska bli nyfikna och själva efterfråga kunskap, och att de ska förstå att det de lär i skolan är avsett att användas ute i en internationell värld. Endast verklig kunskap kan ge dem makten över sitt eget liv och ge dem styrkan att hjälpa andra. Splittrad eller knapphändig information utan kunskap leder nästan alltid fel. Vi undervisar även i sociala koder, respekt, förståelse och acceptans genom att vara goda föredömen. Men kanske viktigast av allt är att vi vill få eleverna att ta till sig vår filosofi ”Learning is Serious Fun” och tycka att det är kul att lära sig nya saker, både nu och under resten av livet.

Försprång genom fokus på engelska

Förutom den vanliga undervisningen enligt läroplanen väver vi in det engelska språket på ett naturligt sätt både i undervisningen och under resten av skoldagen. På det sättet får eleverna ett försprång i vår alltmer globala värld. I och med att eleverna kommer upp i högre årskurser ger vi det engelska språket ett allt större utrymme i undervisningen – framför allt den muntliga delen – så att eleverna ska förberedas för eventuella studier och arbete utomlands och känna sig trygga i sin förmåga att uttrycka sig på engelska.

Moving is Serious Fun

Vi vill skapa de allra bästa förutsättningarna för lärande. En viktig del i detta är rörelse. Att röra på sig hjälper eleverna att koncentrera sig på lektionerna och må bättre både fysiskt och psykiskt. Därför är rörelse och utepedagogik en självklar del av vår vardag i skolan. Alla årskurser har 60 minuters rörelse på schemat varje dag och schemalagd utepedagogik minst en gång i veckan. Under dessa pass får eleverna rörelse, frisk luft och kunskaper i en härlig kombination.

Stöd och utmaningar efter behov

Varje elev ska ha de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Genom medvetet hög uppmärksamhet märker vi snabbt elever med behov av särskilt stöd och kan direkt sätta in effektiva åtgärder. På samma sätt utmanar vi högt begåvade elever och hjälper dem att ta språnget mot högre kunskapsnivåer. För att lyckas i detta viktiga uppdrag jobbar vi med vår centrala funktion Special Childrens Unit.

Nyheter